Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Καυτή ανοικτή επιστολή ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ σε ΙΕΡΩΝΥΜΟ !

“Εγερθήτε εκ του αναπαυτικού καναπέ της αρχιερωσύνης μας!”
“Ξυπνήσατέ μας εκ της ραστώνης, ήτις έχει καταλάβει ημάς τους ογδοήκοντα και έναν (81) Αρχιερείς!”
Και μόνο αυτές οι δυο προτάσεις από την ανοικτή επιστολή του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, που ανάρτησε στο ιστολόγιο του,  μπορούν να περιγράψουν την απουσία της Εκκλησίας μας στην Εθνική τραγωδία της κρίσης που πλήττει βάναυσα την πατρίδα μας.
Ο περιορισμός της εκκλησίας στην διανομή βοήθειας που είναι μεν πολύ σημαντική, ΔΕΝ αποτελεί το μόνο ή τον σημαντικότερο ρόλο της στην πορεία του Έθνους μας.
Σε μια εποχή που η σύγχυση και ο αποπροσανατολισμός στις τάξεις του λαού μας, από τις τεχνικές του ΣΟΚ που εφαρμόζουν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί με τις οδηγίες των τοκογλύφων, και απειλούν με αφανισμό, όχι μόνο την κοινωνική συνοχή αλλά και την ίδια την εθνική υπόσταση της πατρίδας μας, η Εκκλησία μας όφειλε να ορθώσει το ανάστημά της, να εμπνεύσει, να συσπειρώσει και να καλέσει το λαό σε αντίσταση.
Περισσότερο και από την οικονομική κρίση και τη φτώχεια, που ο λαός μας έχει περάσει και άλλες φορές στο παρελθόν, καλείται κυρίως να ξεπεράσει την πρωτοφανή έλλειψη ενός στόχου να πετύχει, ενός αγώνα που πρέπει να δώσει, ενός συλλογικού οράματος με αξίες και αρχές που πρέπει να εκπληρώσει. Αυτό είναι που μας έχει ρίξει σε εθνική κατάθλιψη και σε μαρασμό. Αυτό πάντα επεδίωκαν και πέτυχαν, με την ανοχή ή την απραξία της εκκλησίας μας, οι διεφθαρμένοι, υπηρετούντες αλλότρια συμφέροντα,  πολιτικοί.
Γι’ αυτό ενοχλούσε ο Χριστόδουλος και γι’ αυτό βολεύει ο Ιερώνυμος.
Ο Χριστός όμως δεν δίδαξε να είμαστε βολικοί, αλλά να ενοχλούμε με θέρμη το κακό. Να μην κλείνουμε τα μάτια στην αδικία και να αγωνιζόμαστε για το δίκαιο, το καλό και την αλήθεια.
Η εκκλησία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκτός του πνευματικού της ρόλου που επιτελεί εντός του οίκου της, έχει καθήκον και υποχρέωση να δρα και να υπηρετεί την κοινωνία, που πρέπει να είναι ο αποδέκτης της φιλανθρωπίας, φιλευσπλαχνίας, φιλαλήθειας και της δικαιοσύνης της.

Μάκης Αρμενιάκος

πηγή:mkka
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ!

Μακαριώτατον
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον της Ιεράς Σύνοδου  της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21   ΑΘΗΝΑΣΜακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Ως είναι τοις πάσιν γνωστόν σήμερον τα πάντα ανατρέπονται εις την σύγχρονον Ελλάδα! Το ερώτημα, το οποίον προβάλλει ενώπιόν μας είναι: Πότε επί τέλους η εκκλησιαστική Διοίκησις θα εγκαταλείψη την τακτικήν της «μυστικής Διπλωματίας;» Πότε θα εξέλθη με θάρρος, τόλμην και αποφασιστικότητα εις το πεδίον της μάχης; Πότε θα μας συγκαλέση να δώσωμεν την μάχην υπέρ της πίστεως, ώστε -και εάν ακόμη χάσωμεν την μάχην- να έχωμεν ήρεμον την συνείδησίν μας, ότι τουλάχιστον ηγωνίσθημεν;
Το νέον ζήτημα, όπερ τίθεται σήμερον προς νομοθετικήν ρύθμισιν, είναι η ολοκληρωτική κατάργησις της αργίας κατά την ημέραν της Κυριακής! Εις την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» της 18ης Απριλίου ε.ε. αναγιγνώσκομεν την πληροφορίαν, ότι καταρτίζεται νομοσχέδιον και ότι «επιμένει για 52 Κυριακές η Κυβέρνηση» !!!!!

Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

·         Σας ικετεύω ευλαβώς: Σαλπίσατε! Κηρύξατε γενικήν επιστράτευσιν! Καλέσατέ μας εις γενικήν κινητοποίησιν!
·         Η Ελλάδα μας, Χώρα Αγίων και Ηρώων,  με αργά μεν, πλην όμως σταθερά, βήματα καταπνίγεται και απορροφάται από τον Ισλαμισμόν! Η εδαφική της ακεραιότης κινδυνεύει! Η Γερμανική «μπότα» της κατοχικής περιόδου 1941-1944 επανήλθεν σήμερον με το πρόσωπον της λεγομένης «Τρόϊκας»! Νέα περίοδος λιμού έχει ενσκήψει εις την Χώραν μας.  Αι ένοπλοι Δυνάμεις έχουν αποδυναμωθή!  Οι «κληρωτοί» στρατιώτες, όσοι δηλ. υπηρετούν την καθιερωμένην στρατιωτικήν των θητείαν,   τώρα πλέον ΔΕΝ σιτίζονται εις τα στρατόπεδα και ΔΕΝ κοιμούνται εις τους στρατώνας, ως μέχρι χθες εγένετο, ελλείψει πόρων! Τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας ακινητοποιούνται ελλείψει καυσίμων! Το πολιτικόν Σύστημα κυριολεκτικώς έχει σαπίσει!  Το Κράτος ευρίσκεται υπό διάλυσιν! 
·         Εξ άλλου και η  Αγία ’Ορθοδοξια μας βάλλεται πανταχόθεν! Η Παιδεία αποχρωματίζεται! Παραβιάζοντες το Σύνταγμα οι Διοικούντες, εις τα Σχολεία μας δεν διδάσκουν και δεν ενσταλλάζουν πλέον τα ιδεώδη του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας εις τας ψυχάς των παιδιών μας! Ο ασεβέστατος Δήμαρχος των Αθηναίων διασαλπίζει, ότι Τζαμιά των Μουσουλμάνων πρέπει να ανεγερθούν και εις τα είκοσι Διαμερίσματα του Δήμου του!  Η Χώρα μας, λοιπόν,  εξ επόψεως θρησκευτικής αποχρωματίζεται! Η παγκοσμιοποίησις, με διάφορα τεχνάσματα, επεκτείνει την κυριαρχίαν της! Η Ορθοδοξία χάνεται! Ο θεσμός της οικογενείας απώλεσε πλέον την ιερότητά του! Τα Διαζύγια πολλαπλασιάζονται! Η Ελλάδα επίσης χάνεται! Τα πάντα αλλοτριούνται!  Οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί δρουν ελευθέρως!
·         Και ενώ ταύτα πάντα συντελούνται ημείς «υπνώττομεν υπό τον Μανδραγόραν!»  Η φωνή της Εκκλησίας ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Αντίστασις δεν υπάρχει!  Τα πολυδιαφημισμένα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής, εις τα οποία τόση έμφασις έχει δοθή, δεν επιλύουν το πρόβλημα! Απλώς  συσκοτίζουν την όλην κατάστασιν και παραπλανούν τον Λαόν! Είναι ωσάν τα μπαλόνια της περιόδου των Απόκρεω, τα οποία απορροφούν την προσοχήν των μικρών παιδίων και τα διασκεδάζουν! Αλλά δεν παύουν να είναι «φούσκες»!
·         Θα το επαναλάβωμεν: Εις καιρούς χαλεπούς η φωνή της Εκκλησίας ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Αντίστασις δεν υπάρχει! Όθεν σας ικετεύομεν: Αντισταθήτε! Εγερθήτε εκ του αναπαυτικού καναπέ της αρχιερωσύνης μας! Εξέλθετε εις τας οδούς! Καλέσατέ μας εις Γενικήν επιστράτευσιν! Ξυπνήσατέ μας εκ της ραστώνης, ήτις έχει καταλάβει ημάς τους ογδοήκοντα και έναν (81) Αρχιερείς! Σαλπίσατε το εγερτήριον σάλπισμα, δια να λάβωμεν τα Λάβαρα των ιερών και των οσίων της Φυλής μας, δια να αντισταθώμεν εις την λαίλαπα του κακού, εις την κυριαρχίαν του Διαβόλου!
Θέτοντες σήμερον ενώπιον Υμών, Αδελφοί, το ζήτημα της καταργήσεως της καθιερωμένης αργίας της Κυριακής, δηλ. της ημέρας του Κυρίου, παρακαλούμεν δια τα καθ’Υμάς.

Επί δε τούτοις , ευχόμενος πάσιν Υμίν ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, διατελούμεν

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
            + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ