Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

“8.475 θέσεις Μαθητείας για αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης”
Γράφει ο
Γλαρός Ιωάννης“8.475 θέσεις Μαθητείας για αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης”

          Με την υπ αρ. πρ. 11559/18-12/2012 Απόφαση (ΑΔΑ: Β4Μ99-1Δ1) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδόθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας.
          Η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται σε  Επιχειρήσεις και αφορά  το  Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

          Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση, καλούνται έως και 20.01.2013:
          α) οι Επιχειρήσεις που εγγράφηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 5142/04.05.2012 (ΑΔΑ: Β4999-6ΙΗ) & 6223/01.06.2012 (ΑΔΑ: Β4Λ99-ΔΧΗ) Υπουργικές Αποφάσεις χωρίς να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας,
          β) οι Επιχειρήσεις που εγγράφηκαν και δήλωσαν θέσεις Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 5142/04.05.2012 (ΑΔΑ: Β4999-6ΙΗ) & 6223/01.06.2012 (ΑΔΑ: Β4Λ99-ΔΧΗ) Υπουργικές Αποφάσεις να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και τις δηλωμένες θέσεις Μαθητείας και να υποβάλλουν νέες (εφόσον έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την ΚΥΑ του Προγράμματος)
          γ) οι νέες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα να εγγραφούν και να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr. 

          Θυμίζουμε ότι, στο πλαίσιο της Μαθητείας θα χορηγείται στους αποφοίτους υποτροφία 300 € σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 6564/12.06.2012/Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β’/13.06.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών και θα καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ, Δικαιούχου των Πράξεων).
          Συνολικά στο πλαίσιο των ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έως 8.475 θέσεις Μαθητείας για αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
         
 Γλαρός Ιωάννης
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ Τ.Ο. Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ