Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Δυστυχώς...επιβεβαιωθήκαμε


Γράφει ο
Γλαρός Ιωάννης
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ Τ.Ο. Ρόδου


“Δυστυχώς...επιβεβαιωθήκαμε”


          Στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί στα...“Κέντρα Δια Βίου Μάθησης” του Δήμου Ρόδου, καταθέτοντας  δημόσια,  ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή.
          Συγκεκριμένα,  προκάλεσαν προβληματισμό τα εξής :

1. Έχουν ιδρυθεί Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στη Ρόδο, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Τεύχος Α 163/21-09-2010) ;
2. Υφίσταται Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής του Δήμου στις ανωτέρω Πράξεις;
3. Υφίσταται Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου;
4. Έχει γίνει διάθεση χώρου Διοίκησης και χώρου(ων) εκπαίδευσης;
5. Έχει διασφαλιστεί η λειτουργία του χώρου διοίκησης και του(ων) χώρου(ων) εκπαίδευσης σε απογευματινές ώρες;
6. Υπάρχει εξοπλισμός στο χώρο διοίκησης και τον(ους) χώρο(ους) εκπαίδευσης;
7. Έχει πραγματοποιηθεί η διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες, σύνδεση με το Διαδίκτυο κλπ) στους χώρους εκπαίδευσης;
8. Έχει εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα Α.ΜΕ.Α. στο χώρο διοίκησης και τουλάχιστον σε ένα χώρο(ους) εκπαίδευσης;
9. Έχει λάβει χώρα η επιλογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης;
10. Έχει πραγματοποιηθεί η επιλογή Προγραμμάτων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων;
11. Η υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013;
          Δυστυχώς για την Κοινωνία της Ρόδου, η υπ. αρ. Πρωτ. 602/19/3926/24-12-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με θέμα Σύναψη Σύμβασης Έργου για τις θέσεις Εκπαιδευτών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης,  έρχεται να μας επιβεβαιώσει...
          Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι...από τις αναγραφόμενες Περιφερειακές Ενότητες υλοποίησης του προγράμματος....”απουσιάζει” η  Ρόδος...


 Γλαρός Ιωάννης
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ Τ.Ο. Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ