Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Αλήθεια ή ψέμα; (Μέρος 2ο)

Αναρωτιέται ο 
Γλαρός Ιωάννης 
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ (Τ.Ο Ρόδου)

Αλήθεια ή ψέμα; (Μέρος 2ο)
Αλήθεια ή ψέμα αποτελεί το γεγονός ότι,  για το Εθνικό Συμφέρον, αντέστη στις πολλαπλές πιέσεις του ξένου παράγοντα και προχώρησε σε συμφωνία, που ήταν λίαν επωφελής για την Πατρίδα μας, αφού θα αναβάθμιζε την γεωστρατηγική της θέση και θα την καθιστούσε ενεργειακό κόμβο;

Αλήθεια ή ψέμα αποτελεί το γεγονός ότι, συνήψε συμφωνίες, για τους κάτωθι αγωγούς;

α) Αγωγός διασυνδέσεως Τουρκίας – Ελλάδος – Ιταλίας (δημιουργία διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, από τις χώρες της Κασπίας, προς την Δ. Ευρώπη.

β) Αγωγός SOUTH STREAM:
Αγωγός φυσικού αερίου, από Ρωσία. Στόχος η προώθηση της πολιτικής της διαφοροποιήσεως των οδεύσεων ενεργείας της Ε.Ε., με νέα όδευση, μέσω Μαύρης Θάλασσας, προς Ελλάδα και Ευρώπη.

γ) Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας:
Ο σχεδιασμός του αγωγού, ως αγωγού διπλής ροής, είχε, ως στόχο, την ενίσχυση της ασφαλούς τροφοδοτήσεως της Ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδος στην διαμετακόμιση αερίου, προς Ευρώπη και την ενίσχυση της «περιφερειακής διαστάσεως» του ενεργειακού διαδρόμου Τουρκίας – Ελλάδος – Ιταλίας.

δ) Δεύτερη Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδος – Βουλγαρίας:
Η νέα δεύτερη διασύνδετική Γραμμή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με Βουλγαρία, είχε, ως στόχο, την βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοπιστία λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των χωρών της Βαλκανικής.

ε) Αγωγός Πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη:
Μεταφορά αργού πετρελαίου, στις διεθνείς αγορές, λειτουργώντας, ως συπληρωματική δίοδος μεταφοράς πετρελαίου, μέσω των στενών Βοσπόρου, γεγονός, που θα συνέβαλε στην μείωση περιβαλλοντικού ρίσκου, άρα και στην αύξηση ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ