Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Ποιος θα απαντήσει στην Κοινωνία της Ρόδου ;Γράφει ο 
Γλαρός Ιωάννης

Ποιος θα απαντήσει στην Κοινωνία της Ρόδου ;
Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για την ύπαρξη κεραιών εκπομπής ραδιοσημάτων, αισθανόμαστε την ανάγκη να καταθέσουμε τα ερωτήματά μας, ως εξής :

1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι κεραίες εκπομπής ραδιοσημάτων πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου (περιβαλλοντική αδειοδότηση, χορήγηση άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραιών κλπ) ;

2. Έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία περιβαλλοντικές και πολεοδομικές εγκρίσεις ;

3. Βρίσκει εφαρμογή, ο πολεδομικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο οποιεσδήποτε κατασκευές ή εργασίες που πραγματοποιούνται σε ένα κτίριο καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας θίγουν και την νομιμότητα του σταθμού βάσης που βρίσκεται επ’ αυτού ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ