Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: «Η συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες των Συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως της Δωδεκανήσου, είναι σημαντική».ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ
 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


Ρόδος, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: «Η συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες των Συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως της Δωδεκανήσου, είναι σημαντική».

Το πάγιο αίτημα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, να ενταχθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (ΤΧΣ) έφερε στη Βουλή με ερώτηση της η Μίκα Ιατρίδη. Με βάση την επιστολή που της έστειλε η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, η βουλευτής Δωδεκανήσου σημειώνει ότι, ενώ η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ομόφωνα, ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, για να ενταχθούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στο ΤΧΣ, εντούτοις τίποτα δεν έχει γίνει.

Με δεδομένο ότι η αντιμετώπιση αυτή από το Υπουργείο Οικονομικών, συνιστά άνιση μεταχείριση και με δεδομένο ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες και σε αυτές έχουν επενδύσει πολλοί συμπατριώτες από τη Δωδεκάνησο και αλλού, η Μίκα Ιατρίδη, ζητά να πληροφορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, αν θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, για να ενταχθούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - εκτός και αν - με την πολιτική του, επιδιώκει τη δραστική συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα και την επικείμενη παράδοσή του, στα συμφέροντα των δανειστών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
                                 
Θέμα: «Ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Με πρόσφατες επιστολές της, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, ζήτησε την ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου.

Σε συνεδρίαση της στις 3 Σεπτεμβρίου, η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία παρέστη και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, συμφώνησε ομόφωνα με την Ένωση και ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στην επίλυση νομικών θεμάτων που σχετίζονται με τους Νόμους 3864/10 και 1667/86, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, σύμφωνα με επιστολή της Ένωσης, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες προκειμένου να διαμορφώσουν βιώσιμα σχήματα προχώρησαν με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων στη διαδικασία συγχώνευσης, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα/τα υπαγωγής τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον πληρούνται οι όροι βιωσιμότητας.

Ενώ η όλη διαδικασία βρίσκεται στο τελικό πλέον στάδιο, έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πρόοδος από πλευράς νομοθετικών ρυθμίσεων, αντιθέτως συνεχίζει να ισχύει το νομοθετικό πλαίσιο που αποκλείει την ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επειδή, το επιχείρημα της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, ότι ο αποκλεισμός αυτός συνιστά άνιση μεταχείριση, δεδομένου ότι αποκλείει μόνο τις Συνεταιριστικές Τράπεζες αφαιρώντας τους το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα ένταξής τους και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους έχει βάση. Επειδή, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες αποτελούν Πιστωτικά Ιδρύματα Ειδικού Σκοπού και η συνεισφορά τους στις τοπικές οικονομίες είναι σημαντική και έχουν επενδύσει σε αυτές άνθρωποι των τοπικών κοινωνιών, όπως, για παράδειγμα, της Δωδεκανήσου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.     Αναγνωρίζει το ρόλο και τη σημασία του συνεταιριστικού τομέα, όπως άλλωστε γίνεται και στις άλλες χώρες της ΕΕ;
2.     Θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ένταξη των συνεταιριστικών τραπεζών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως επανειλημμένα αυτές ζητούν, ή επιλέγει τη συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα σε ελάχιστες τράπεζες, ώστε αυτές να ελεγχθούν πιο εύκολα από τους δανειστές μας και υπέρ των συμφερόντων τους;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ