Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Πρόταση συμπλήρωσης – τροποποίησης Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Γράφει ο
Γλαρός Ιωάννης
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ Τ.Ο. Ρόδου


Πρόταση συμπλήρωσης – τροποποίησης Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α και 5β του άρθρ. 39 του Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι :
5. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 3699/2008 (Α’ 199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)».
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της ίδιας βαθμίδας της Γενικής Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Οι ενότητες αποτελούν αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).                  

          Ο Τομέας Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας (Τ.Ο Ρόδου) συμφωνεί με τις γενικές κατευθύνσεις των προτεινόμενων αλλαγών στον τρόπο Αξιολόγησης, Διάγνωσης και Υποστήριξης των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο.

          Με την ευκαιρία  καταθέτουμε τις προτάσεις μας, ως εξής :
          α) Θεωρούμε ότι, η επαρκής στελέχωση των ανωτέρω Επιτροπών και ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα και της κάθε ειδικότητας αποτελούν βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν οι νέες αυτές Επιτροπές. Απαιτείται η τοποθέτηση σε κάθε Σχολική Μονάδα ενός Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής.
          β) Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί με σαφήνεια το ποιος κάνει τι. Μεταξύ των ΕΔΕΑΥ και των ΚΕΔΔΥ φαίνεται πως υπάρχουν σημαντικές επικαλύψεις. Ποια η διαφορά μεταξύ της «διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης» που θα κάνουν οι ΕΔΕΑΥ και της αξιολόγησης/διάγνωσης που θα κάνει σε δεύτερη φάση το ΚΕΔΔΥ; Τα ΚΕΔΔΥ θα μπορούσαν να έχουν συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ στην περιοχή ευθύνης τους. Τα ΚΕΕΔΥ μπορούν επίσης να επικεντρωθούν περισσότερο στον υποστηρικτικό τους ρόλο και το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε γνωστικό επίπεδο και σε επίπεδο της συμπεριφοράς.
          γ) Προτείνουμε την συμπλήρωση και τροποποίηση της παρ. 5β του άρθρ. 39 του Σχεδίου Νόμου, έτσι ώστε να περικλείεται και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Επαγγελματικά Λύκεια, Επαγγελματικές Σχολές).

Γλαρός Ιωάννης
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ Τ.Ο. Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ