Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
18/12/ 2012
Αριθ. Πρωτ.:5198

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ
Διακηρύσσει ότι :
Εκτίθεται  σε  πλειοδοτική  και  φανερή  δημοπρασία  η  εκμίσθωση  ενός  (1)
δημοτικού  καταστήματος  στη  δημοτική  αγορά  Λακκίου  της  Λέρου  το  οποίο
βρίσκεται  μεταξύ  του  Γραφείου  Παλαιμάχων  Ποδοσφαιριστών  και  του  παλαιού

κουρείου  και  έχει  εμβαδόν  16,65  τ.μ..  Το  ελάχιστο  όριο  πρώτης  προσφοράς
(κατώτερο μίσθωμα) είναι το ποσό των  διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€).
Η δημοπρασία  θα γίνει στο  δημοτικό  κατάστημα  στον  Πλάτανο,  Γραφείο
Δημάρχου, την 28η  Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και από ώρας 12:00 μέχρι
12:30μμ ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη  δημοπρασία  γίνονται  δεκτοί  ενδιαφερόμενοι  αφού  προσκομίσουν
γραμμάτιο  κατάθεσης  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00€), υπέρ του
Δήμου καθώς επίσης α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα και
γ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς το Δήμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στη Γραμματεία Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Μέγαρο στην περιοχή Πλάτανος
Λέρου και στο τηλέφωνο 2247360223 και FAX 2247023401.
                                                                                        
                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                
                                                                                            ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ  

1 σχόλιο:

Στραβόξυλο είπε...

Κορόιδα ψάχνει ο δήμος; Εδώ υπάρχουν μαγαζιά με 35 και 40 τμ και τα δίνουν με 200 ευρώ, και αυτοί θέλουν να ξεκινήσει ο διαγωνισμός από τα 250 ευρώ για μια τρύπα 16,5τμ; και μάλιστα με αυτήν την οικονομική κρίση; τρέλα πουλάνε;

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ