Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Προτάσεις και ιδέες με φαντασία και όραμα...
Γράφει ο
Γλαρός Ιωάννης


Προτάσεις και ιδέες με φαντασία και όραμα...

Η Παιδεία των Ελλήνων χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, σήμερα, μία τονωτική ένεση νέων προτάσεων και ιδεών με φαντασία και όραμα, που θα καταφέρουν να αντιστρέψουν την μοίρα της.

Τα Ελληνικά Α.Ε.Ι καλούνται να παίξουν σημαντικό και πρωταρχικό ρόλο. Η διοικητική αυτοτέλεια των ΑΕΙ, ο "διαχωρισμός" του Διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ από τις υπόλοιπες Δημόσιες υπηρεσίες, η πλήρη οικονομική και διοικητική "ανεξαρτησία" των ΑΕΙ, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων για την αξιοιποίηση της περιουσίας, κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ατζέντα ενός δημόσιου διαλόγου, που πρέπει να λάβει χώρα... 

Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΑΕΙ θεωρείται προϋπόθεση της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας, αποτελούν δε όρους αναγκαίους προκειμένου τα ιδρύματα αυτά να μπορούν να λειτουργούν Ανεξάρτητα μέσα στα Ακαδημαϊκά πρότυπα και να υπηρετούν τον σκοπό τους.
Ήρθε η ώρα για ριζοσπαστικές προτάσεις:

Γι αυτό εμείς προτείνουμε:
1. Κατοχύρωση με διάταξη Νόμου, της διοικητικής αυτοτέλειας των ΑΕΙ

2. Αποτελεσματική αξιοποίηση της πανεπιστημιακής περιουσίας από τα αρμόδια όργανα των ΑΕΙ. Απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών. Βελτίωση της υποδομής και ανάπτυξη της έρευνας.

3. Αύξηση των δαπανών για την Δημόσια παιδεία.

4. Άμεση σύνδεση των Πανεπιστημίων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αγορά εργασίας Εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών στην χρηματοδότηση της έρευνας και άλλων επιστημονικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων.

5. Ενίσχυση του θεσμού του Δημοσίου ΑΕΙ.

6. Άμεση κατάργηση των Πανελλήνιων Εισαγωγικών εξετάσεων για την πρόσβαση των αποφοίτων των Λυκείων στα ΑΕΙ, σύμφωνα με το Γαλλικό πρότυπο.

7. Όλα τα κόμματα, πέρα και πάνω από ιδεολογίες και διαφορές, πρέπει να καταλάβουν ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να διεξαχθεί δημόσιος διάλογος, με θέμα την ποιοτική "Αναγέννηση" της Παιδείας των Ελλήνων, με την Εκπαιδευτική Κοινότητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Κοινωνία και τους Κοινωνικούς Εταίρους.

8. Πλήρης διαφάνεια σε όλα τα πεδία της πανεπιστημιακής ζωής.

* Γράφει ο Ιωάννης Γλαρός
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ. Ρόδου, Εκπαιδευτικός, πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΕΚ Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ