Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Θετικές δράσεις προς το συμφέρον των κοινωνικά ασθενέστερων...Γράφει ο
Γλαρός Ιωάννης           ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τ.Ο ΡΟΔΟΥ

Θετικές δράσεις προς το συμφέρον των κοινωνικά ασθενέστερων...


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του κ. Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, βάσει της υπ.αρ. 127175/Η (ΦΕΚ τ’ Β/2508/4-11-2011) Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών - Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτωνκαλεί με την υπ.αρ. 602/13/25728/5/10/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους εγγεγραμμένους καταρτιζόμενους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2013, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης της επιταγής (VOUCHER) στην ιστοσελίδα http://www.voucheriek-ggdvm.gr έως και την Τρίτη 23-10 -2012.

Πιστεύουμε πως τέτοιες ενέργειες κινούνται προς το συμφέρον των κοινωνικά ασθενέστερων καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. της Πατρίδας, αφού εκτός από την καταβολή στους ωφελούμενους των διδάκτρων δυο εξαμήνων (ήτοι 734 Ευρώ), το έργο δίνει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να επιλέξουν οι ίδιοι τον φορέα κατάρτισης τους.

Σημειώνουμε πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε, καθώς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν εγγραφεί σε οποιοσδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων και δυο εξαμήνων, σε όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ της χώρας.
Τέλος, η «επιταγή» που θα καταβληθεί στους ωφελούμενους σε δυο δόσεις, μετά την επιτυχήπαρακολούθηση κάθε εξαμήνου του εκπαιδευτικού έτους, ισούται με τα δίδακτρα δυο εξαμήνων καιανέρχεται σε 734,00 ευρώ (δηλ. 367,00 ευρώ x 2 εξάμηνα).

Γλαρός Ιωάννης
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ. Τ.Ο. Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ